โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
หมู่ที่ 1 ถนนนาทวี-ประกอบ บ้านสะท้อน   ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ (074) 372830
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ขั้นตอนการทำสื่อหลักศิลาเทคโนโลยีอวกาศ
ชื่ออาจารย์ : นางชญานภัส กลั่นทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,04:18  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่ใช้ผลไม้ในท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,14:18  อ่าน 1072 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสุวินัย ขวัญแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2555,10:16  อ่าน 3665 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสุวินัย ขวัญแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2555,10:01  อ่าน 1632 ครั้ง
รายละเอียด..