ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่ใช้ผลไม้ในท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,14:18  อ่าน 987 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางจินตนา คลังธาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2557,08:20  อ่าน 1073 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสุวินัย ขวัญแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2555,10:16  อ่าน 3499 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสุวินัย ขวัญแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2555,10:01  อ่าน 1560 ครั้ง
รายละเอียด..