โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
หมู่ที่ 1 ถนนนาทวี-ประกอบ บ้านสะท้อน   ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ (074) 372830
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ประวัตวันลอยกระทง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนิยม
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2556,10:28   อ่าน 1309 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เว็ปไซต์นักเรียน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงลัดดาวัลย์ กาญจนเพ็ญ
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2555,12:20   อ่าน 1259 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผ่นพับ
ชื่อนักเรียน : สิริมา ทองแก้ว
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2555,09:22   อ่าน 1393 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปฏิทิน
ชื่อนักเรียน : สิริมา ทองแก้ว
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2555,09:21   อ่าน 1379 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แนะนำจังหวัดสุราษ
ชื่อนักเรียน : กลุ่มที่ 14
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2555,11:18   อ่าน 1905 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แนะนำจังหวัดปัตตานี
ชื่อนักเรียน : กลุ่มที่6
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2555,11:06   อ่าน 1290 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานส่วนประกอบคอม
ชื่อนักเรียน : วีรพันธ์ ขวัญแก้ว
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2555,14:28   อ่าน 1157 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตารางเรียน
ชื่อนักเรียน : ระพีพัฒน์ ทิพรักษา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2555,13:17   อ่าน 1323 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตารางเรียน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐพงศ์ มากเมือง
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2555,13:14   อ่าน 1182 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การ์ดอวยพร
ชื่อนักเรียน : ระพีพัฒน์ ทิพรักษา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2555,12:56   อ่าน 1445 ครั้ง