โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
หมู่ที่ 1 ถนนนาทวี-ประกอบ บ้านสะท้อน   ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ (074) 372830
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ผ่านระบบ Zoom ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
แจ้งผู้ปกครอง ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น โรงเรียนจะประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและความเป็นมาสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์(DLTV) ซึ่งจะเริ่มทดลองเรียนในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563 นี้ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวินัย  รัตนเสถียร  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ปกครองร้อยละ 80 จะได้เข้ารับฟังคำชีแจงในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน 
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,16:48   อ่าน 126 ครั้ง