โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
หมู่ที่ 1 ถนนนาทวี-ประกอบ บ้านสะท้อน   ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ (074) 372830
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู2503) ได้จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม โดยมีอสม.ตำบลสะท้อนในเขตบริการโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยการนำ

ทรายอะเบท

มาใส่ในภาชนะที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย กิจกรรมในช่วงเช้าได้จัดพิธีถวายความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการต่อมาช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและบริเวณโดยรอบเพื่อเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2563,08:53   อ่าน 221 ครั้ง