โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
หมู่ที่ 1 ถนนนาทวี-ประกอบ บ้านสะท้อน   ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ (074) 372830
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลา บ้านท่าคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการปลูกต้นไม้ริมสองข้างทางของถนนภายในหมู่บ้าน
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2563,17:36   อ่าน 100 ครั้ง