โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
หมู่ที่ 1 ถนนนาทวี-ประกอบ บ้านสะท้อน   ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ (074) 372830
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม พัฒนาบริเวณภายในโรงเรียนเพื่อความสะอาด สวยงามและปลอดภัย
เมื่อวันที่30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณและอาคารเรียนเพื่อความสะอาด สวยงามและปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2563 
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2563,05:45   อ่าน 46 ครั้ง