โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
หมู่ที่ 1 ถนนนาทวี-ประกอบ บ้านสะท้อน   ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ (074) 372830
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ปูกระเบื้องทางเดินระหว่างอาคารเรียนกับอาคารศิษย์เก่า
ในระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน ได้ดำเนินการจัดการปูกระเบื้องทางเดินระหว่างอาคารเรียนกับอาคารศิษย์เก่า เพื่อความเรียบร้อย และสวยงาม และให้ใช้ได้ทันต่อการเปิดภาคเรียนที่2/2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2563,05:27   อ่าน 39 ครั้ง