โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
หมู่ที่ 1 ถนนนาทวี-ประกอบ บ้านสะท้อน   ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ (074) 372830
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู2503)ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 2 สถานที่  1.สวนสัตว์สงขลา 2. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดสงขลา ในกิจกรรมครั้งนี้ได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน154 คน นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,08:50   อ่าน 707 ครั้ง