โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
หมู่ที่ 1 ถนนนาทวี-ประกอบ บ้านสะท้อน   ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ (074) 372830
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายอบรม ยุวเกษตรอำเภอนาทวี ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงโรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี)
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562โรงเรียนได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 จำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรม ยุวเกษตรอำเภอนาทวี  ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงโรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี)โดยได้รับความรู้จากวิทยากรเกษตรอำเภอนาทวี ซึ่งกำหนดการเข้าค่ายอบรมใช้เวลา 1 วัน
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,09:29   อ่าน 548 ครั้ง