ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โรงเรียนได้จัดกิจรรมลอยกระทงขึ้นโดยช่วงเช้าจะทำการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เช่นประวัติวันลอยกระทง วาดภาพระบายสี เขียนเรียงความ และช่วงบ่ายได้มอบหมายให้ทุกระดับชั้นจัดทำกระทงและการประกวดกระทง
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2562,15:20   อ่าน 114 ครั้ง