ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โรงเรียนไ้ดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่ทางโรงเรียนจะได้แจ้งผลการเรียนของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และจะได้ชี้แจงในเรื่องต่างๆเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้ยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2562,15:15   อ่าน 63 ครั้ง