โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
หมู่ที่ 1 ถนนนาทวี-ประกอบ บ้านสะท้อน   ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ (074) 372830
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยและบูรณาการต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนได้กำหนดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยและบูรณาการต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันพุธที่26 มิถุนายน 2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความเป็นไทย รวมถึงตระหนักถึงความเป็นไทยและอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านต่างด้วย
ชมคลิป
คลิป1 http://youtu.be/d4qmPj0AQpQ
คลิป2 http://youtu.be/h3v-4R2c79s
คลิป3 http://youtu.be/TMbg8QvcP_o 
คลิป4 https://youtu.be/EPd_S0TPc2E
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,14:10   อ่าน 789 ครั้ง