ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู2503) นำโดยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 250 คนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ให้กับวัดสะท้อนและสำนักสงฆ์อัมพวัน ตำบลสะท้อน อ.นาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2561,16:00   อ่าน 300 ครั้ง