โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
หมู่ที่ 1 ถนนนาทวี-ประกอบ บ้านสะท้อน   ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ (074) 372830
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา2560 ครั้งที่ 2
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู2503) ได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 สรา้งความยินดีแก่ผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างมาก
กดเพื่อ ชมกิจกรรม ทั้งหมด
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2561,12:27   อ่าน 516 ครั้ง