ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กีฬาสีและกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ปี ๒๕๖๐
วันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู ๒๕๐๓) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีและกีฬาสัมพันธ์ชุมชน เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย มีสมรรถภาพทางกายและมีสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และประสานสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง


ดูรูปกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2560,12:26   อ่าน 322 ครั้ง