ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
088ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ลงนามบัญชีเงินฝาก โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.56 KB 71
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ59 Word Document ขนาดไฟล์ 348.5 KB 58
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 67
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 70
สถิติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 27.09 KB 94
แก้ปัญหาแท็ปเล็ตแฮงค์ค้างotpc Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 186
ฟรีโฮท Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 125
แผนผังการรับส่งหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.59 KB 174
วิธีการรับส่งหนังสือภายในและภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 115
แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 383.5 KB 154
โปรแกรมการแข่งขันเปตองเครือข่ายอำเภอนาทวีปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.5 KB 302
รูปเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 128
กีฬา57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.35 KB 128
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 1055
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.จินตนา คลังธาร) Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 152
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ) Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 168
คะแนน NT56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 181
แนวทางการนำหลักสูตรอาเซียนสูการปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.18 MB 123
หลักสูตรอาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.77 MB 156
ตารางสอนวังไกลกังวล57 136
โปรแกรม Excel สำหรับคำนวณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 223
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกาศ ลงวันที่ 4 ต.ค 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.1 KB 168
ขั้นตอนการติดตั้งแทปเล็ต ป2 Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 725
ประเภทของสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 185
รายชื่อศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373 KB 728
ใบทะเบียนนักกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 205
คู่มือการลงแอฟ tablet p2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.6 MB 264
เอกสารประกอบการประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 225
เปตอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.93 KB 209
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 629
แผนผังโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.45 KB 209
ผลโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.66 KB 262
โปรแกรมติดต่อทางไกลครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.33 KB 309
font p6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 263
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.84 KB 18956
โปแกรมพิมพ์ปพ.1แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.43 MB 1265
Logo school PNG Image ขนาดไฟล์ 81.16 KB 827
คำอธิบายการกรอก ปพ1 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 242
คำสั่งให้นำแบบ ปพ1 มาใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.9 KB 228
แบบพิมพ์ ปพ.1 ปรับใหม่ 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 334
หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการบริหารการทดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.38 KB 206
จำนวนข้อสอบโอเน็ต ป.6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.88 KB 218
คู่มือการใช้ระบบโอเน็ตปี 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 223
เลขที่นั่งสอบโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.39 KB 271
บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบโอเน็ตปี55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.98 KB 270
คู่มือการจัดสอบโอเน็ตปีการศึกษา2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 174
ปฏิทิน2556 PNG Image ขนาดไฟล์ 33.71 KB 854
สมุดเงินออมปี2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.56 MB 193
บัญชีครัวเรือน รายรับ- -รายจ่าย กสิกรไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.94 MB 233
ภาพทางอากาศ JPEG Image ขนาดไฟล์ 211.94 KB 354
คำสั่งให้โฟล์เดอร์ที่โดนไวรัสซ่อนปรากฎออกมาครับ 178
โครงการกีฬาและนันทนาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.59 KB 811
รายงานโครงการ55เสนอโครงการ56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.4 KB 348
ร่างแผน56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 906
แนวข้อสอบการงาน ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 462
เกียรติบัตรผ่านUTQ อ.นิยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 366.37 KB 247
คู่มือการนำเข้าข้อมูลแทปเล็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.18 KB 379
ประวัติคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 384.07 KB 240
ระเบียบการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 794
แบบประเมินการใช้สื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.53 KB 201
การบ้านป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 300
แบบประเมินวาดภาพ13 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.58 KB 291
ใบส่งตัวนักกีฬาเปตอง55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 693
อบรมผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 2943
จุดเน้นการจัดการศึกษาสพป สข3 ปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 12.16 KB 269
โครงสร้างเวลาเรียนและเก Word Document ขนาดไฟล์ 11.62 KB 264
ผลสอบntp354 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.48 KB 218
แบบบันทึกคะแนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 407
000 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 371
แบบบันทึกการใช้สื่อคอม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.56 KB 261
แผนพัฒนาระยะ3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.9 KB 410
แบบบันทึกคะแนน N-T P3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 362
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้เกม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 264
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 391
จ้างต่างชาติสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 78.76 KB 191
ตารางการส่งสัญญาณทีวีโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 692
แผนงานประจำปี55 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 4142
ผลงานการทดสอบภาคปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.4 KB 216
แสดงข้อมูลการรับย้ายนร.6 102555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.59 KB 301
คู่มือการกรอกข้อมูลกำลังพล Word Document ขนาดไฟล์ 804 KB 1096
แผนการสอนฟุตบอล(จากบล็อคนายสมแพง อินอาน เอื้อเฟื้อข้อมูล) Word Document ขนาดไฟล์ 36.75 KB 24801
จำนวนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 294
แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 35.96 KB 493
แบบบันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 347
ตารางแบบบันทึกการทำกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.22 KB 326
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 326
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วักกับมาตรฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.14 KB 334
รูปแบบรายงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ ๓-๕ ปี) Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 274
รูปแบบการเขียนSARที่ถูกวิธี Word Document ขนาดไฟล์ 16.11 KB 397
เอกสารประกอบการประเมิน ตบช 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1666
เตรียมการประเมินรอบสาม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.59 KB 407
ยุทธศาสตร์ 9 ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 11.31 KB 314
เพลงสวัสดี Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 1882
กรอบเกียรติบัตรจ้า PNG Image ขนาดไฟล์ 283.42 KB 53924
โครงจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.45 KB 365
โครงการติดตั้ง CCTV Word Document ขนาดไฟล์ 21.92 KB 3412
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านนสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.94 KB 224
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ( ชัด บุญญา ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.52 KB 2807
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับปฐมวัย( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 220
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับขั้นพื้นฐาน( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 321
ไฟล์งานการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ป.1-3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 388
ดาวโหลดโปรแกรมเล่นคาราโอเกะ 242
มฐ.กศ.ขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพภายใน 15 มฐ.(ล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 328
การติตตั้งโปรแกรมควบคุมจากระยะไกล( เผื่อใครต้องการครับ )ใครโหลดแล้วข้ามขั้นตอนการดาวโหลดเลยครับ 266
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล 456
พันธกิจ สพป.สข3 54 Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 1769
ค้นหาเส้นทาง สถานที่ราชการ จังหวัดสตูล 143
สื่อการสอนลูกเสือ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.66 MB 8259
สคริปตัวอย่างการนำแผนที่กูเกิ้ลมาวางบนเว็ป 317
รายชื่อนักเรียนชั้นป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 313
ข้อมูลนักเรียนแยกตามวันที่เข้าเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96 KB 337
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน(10 มิ.ย. 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 392
เนื้อเพลงพี่ชายชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.47 KB 975
ดาวน์โหลดใบสมัครกีฬาประเภทเปตอง( เอกสาร word ) Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 322
ใบบันทึกคะแนนเปตอง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 6213
ตารางสอนออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวลระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.81 KB 2242
ดนตรีเกี่ยวกับพิธีการ 198
ดนตรีเกี่ยวกับกีฬา 178
แบบกรอกข้อมูล EFA RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.33 KB 246
คู่มือการกรอก EFA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.41 KB 273
Contract1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 289
Contract2 Word Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 313
คำกล่าวไหว้ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 1427
แผนทางการปฏิบัติตามจุดเน้นโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนปี54(การงานฯคอมฯ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.27 KB 366
ดาวโหลดโปรแกรม Mozilla Firefox 3.6.17 983
คู่มือการจัดทำข้อมูล DATA CENTER 2011 152
โปรแกรมเช็คข้อมูล Smis54 280
แบบฟร์อมต่างๆทางราชการ 213
ขั้นตอนการรายงานการรรับนักเรียนปีการศึกษา๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 337
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่พัฒนาทักษะความคิดสังคม สาระที่1 ถึง 5 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 2472
เชิญดาวโหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 197
ตำราทำอาหารเกือบหมื่นรายการ(ขอบคุณผู้ปล่อยมา) 225
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 375
ใบความรู้การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 312
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสูการพัฒนาทักษะการคิดสังคม๖(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 380 KB 5162
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระภาษาอังกฤษป๔(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 196 KB 1203
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการงานป๕(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 1012
วิเคราะห์ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ( ศน.จตุพร จันทร์เรือง ) 243
ดาวโหลดไดรเวอร์ 191
หลักสูตรการงานอาชีพฯ(เอาไปปรับปรุงต่อน่ะ) 196
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 225
pass E-ME Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 562
เอกสารวันเสาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.18 KB 322
แบบอาคารเรียนโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 4292
ดาวโหลดฟร์อนสวยจ้า 312
pass DR: AFM86GKCL8 318
ข้อสอบป5 การงาน 228
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ(B-index)จ้า โหลดเลย 251
job JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.09 KB 629
ทำเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 582.5 KB 30099
ฟอร์มหนังสือรับรองความรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 6862
การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบ bridge 193
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.05 KB 345
ฟร์อมเอกสารต่างๆของสหกรณ์ครูสงขลา จำกัด 268
สพฐ.ประกาศสเปคส์คอมพิวเตอร์ปี 54 337
แผนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 247
คุณลักษณะของครูมืออาชีพโดย ท่าน นาย ธราเดช มหปุญญนนท์ ผอ.รร.บ้านขี้นาก 201
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนด Test Blueprint(ไฟล์เดียว) RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.44 KB 666
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด Test Buleprint (การบ้าน) 2 ไฟล์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.88 KB 445
การจำแนกจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม(นำเสนอโดยนางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.59 KB 984
การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร2551(นำเสนอโดย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์) 265
ใบแนบเสียภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.36 KB 319
แบบยื่นภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.84 KB 320
วิธการผูกเงื่อนแบบต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 574.88 KB 779
เพลงในกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2941
งานโครงการปีงบประมาณ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.46 KB 787
พาสเวิดร์data on web Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135 KB 2314
โปรแกรมช่วยประมวลผล บ้านเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 562
เบอร์โทรครูในโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.5 KB 429
รวมสูตรExcel RAR Archive ขนาดไฟล์ 121.9 KB 629
อุปกรณ์ต่อระบบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 330
ติดตั้งwindows7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 825
อยากใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 362
รวมคำสั่งdos Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.24 KB 2377
การแชร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 1842
การต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ Word Document ขนาดไฟล์ 360.5 KB 464
108 ปัญหาคอมฯที่พบบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 7.01 KB 429
วิธีแก้ปัญหาเครื่องรีสตาร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 1587
เทคนิคซ่อมคอมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.13 KB 2376