ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขั้นตอนการทำสื่อหลักศิลาเทคโนโลยีอวกาศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.59 KB 1
088ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ลงนามบัญชีเงินฝาก โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.56 KB 118
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ59 Word Document ขนาดไฟล์ 348.5 KB 112
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 125
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 118
สถิติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 27.09 KB 145
แก้ปัญหาแท็ปเล็ตแฮงค์ค้างotpc Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 242
ฟรีโฮท Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 170
แผนผังการรับส่งหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.59 KB 223
วิธีการรับส่งหนังสือภายในและภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 164
แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 383.5 KB 207
โปรแกรมการแข่งขันเปตองเครือข่ายอำเภอนาทวีปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.5 KB 353
รูปเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 189
กีฬา57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.35 KB 182
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 1729
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.จินตนา คลังธาร) Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 205
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ) Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 220
คะแนน NT56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 226
แนวทางการนำหลักสูตรอาเซียนสูการปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.18 MB 173
หลักสูตรอาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.77 MB 206
ตารางสอนวังไกลกังวล57 192
โปรแกรม Excel สำหรับคำนวณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 277
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกาศ ลงวันที่ 4 ต.ค 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.1 KB 219
ขั้นตอนการติดตั้งแทปเล็ต ป2 Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 784
ประเภทของสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 232
รายชื่อศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373 KB 815
ใบทะเบียนนักกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 261
คู่มือการลงแอฟ tablet p2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.6 MB 309
เอกสารประกอบการประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 281
เปตอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.93 KB 260
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 687
แผนผังโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.45 KB 263
ผลโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.66 KB 331
โปรแกรมติดต่อทางไกลครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.33 KB 358
font p6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 310
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.84 KB 19056
โปแกรมพิมพ์ปพ.1แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.43 MB 1320
Logo school PNG Image ขนาดไฟล์ 81.16 KB 873
คำอธิบายการกรอก ปพ1 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 318
คำสั่งให้นำแบบ ปพ1 มาใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.9 KB 280
แบบพิมพ์ ปพ.1 ปรับใหม่ 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 389
หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการบริหารการทดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.38 KB 257
จำนวนข้อสอบโอเน็ต ป.6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.88 KB 272
คู่มือการใช้ระบบโอเน็ตปี 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 279
เลขที่นั่งสอบโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.39 KB 326
บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบโอเน็ตปี55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.98 KB 321
คู่มือการจัดสอบโอเน็ตปีการศึกษา2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 236
ปฏิทิน2556 PNG Image ขนาดไฟล์ 33.71 KB 902
สมุดเงินออมปี2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.56 MB 238
บัญชีครัวเรือน รายรับ- -รายจ่าย กสิกรไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.94 MB 291
ภาพทางอากาศ JPEG Image ขนาดไฟล์ 211.94 KB 401
คำสั่งให้โฟล์เดอร์ที่โดนไวรัสซ่อนปรากฎออกมาครับ 221
โครงการกีฬาและนันทนาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.59 KB 847
รายงานโครงการ55เสนอโครงการ56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.4 KB 382
ร่างแผน56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 947
แนวข้อสอบการงาน ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 494
เกียรติบัตรผ่านUTQ อ.นิยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 366.37 KB 281
คู่มือการนำเข้าข้อมูลแทปเล็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.18 KB 415
ประวัติคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 384.07 KB 274
ระเบียบการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 833
แบบประเมินการใช้สื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.53 KB 241
การบ้านป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 334
แบบประเมินวาดภาพ13 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.58 KB 325
ใบส่งตัวนักกีฬาเปตอง55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 728
อบรมผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 2982
จุดเน้นการจัดการศึกษาสพป สข3 ปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 12.16 KB 303
โครงสร้างเวลาเรียนและเก Word Document ขนาดไฟล์ 11.62 KB 298
ผลสอบntp354 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.48 KB 255
แบบบันทึกคะแนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 444
000 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 405
แบบบันทึกการใช้สื่อคอม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.56 KB 299
แผนพัฒนาระยะ3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.9 KB 449
แบบบันทึกคะแนน N-T P3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 397
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้เกม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 300
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 433
จ้างต่างชาติสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 78.76 KB 227
ตารางการส่งสัญญาณทีวีโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 728
แผนงานประจำปี55 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 4177
ผลงานการทดสอบภาคปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.4 KB 255
แสดงข้อมูลการรับย้ายนร.6 102555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.59 KB 335
คู่มือการกรอกข้อมูลกำลังพล Word Document ขนาดไฟล์ 804 KB 1152
แผนการสอนฟุตบอล(จากบล็อคนายสมแพง อินอาน เอื้อเฟื้อข้อมูล) Word Document ขนาดไฟล์ 36.75 KB 30253
จำนวนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 381
แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 35.96 KB 539
แบบบันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 384
ตารางแบบบันทึกการทำกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.22 KB 360
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 363
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วักกับมาตรฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.14 KB 368
รูปแบบรายงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ ๓-๕ ปี) Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 318
รูปแบบการเขียนSARที่ถูกวิธี Word Document ขนาดไฟล์ 16.11 KB 433
เอกสารประกอบการประเมิน ตบช 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1707
เตรียมการประเมินรอบสาม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.59 KB 448
ยุทธศาสตร์ 9 ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 11.31 KB 349
เพลงสวัสดี Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 2149
กรอบเกียรติบัตรจ้า PNG Image ขนาดไฟล์ 283.42 KB 53957
โครงจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.45 KB 399
โครงการติดตั้ง CCTV Word Document ขนาดไฟล์ 21.92 KB 3958
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านนสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.94 KB 259
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ( ชัด บุญญา ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.52 KB 2842
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับปฐมวัย( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 255
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับขั้นพื้นฐาน( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 358
ไฟล์งานการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ป.1-3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 425
ดาวโหลดโปรแกรมเล่นคาราโอเกะ 290
มฐ.กศ.ขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพภายใน 15 มฐ.(ล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 364
การติตตั้งโปรแกรมควบคุมจากระยะไกล( เผื่อใครต้องการครับ )ใครโหลดแล้วข้ามขั้นตอนการดาวโหลดเลยครับ 302
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล 490
พันธกิจ สพป.สข3 54 Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 1804
ค้นหาเส้นทาง สถานที่ราชการ จังหวัดสตูล 202
สื่อการสอนลูกเสือ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.66 MB 8709
สคริปตัวอย่างการนำแผนที่กูเกิ้ลมาวางบนเว็ป 352
รายชื่อนักเรียนชั้นป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 352
ข้อมูลนักเรียนแยกตามวันที่เข้าเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96 KB 370
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน(10 มิ.ย. 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 427
เนื้อเพลงพี่ชายชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.47 KB 1012
ดาวน์โหลดใบสมัครกีฬาประเภทเปตอง( เอกสาร word ) Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 359
ใบบันทึกคะแนนเปตอง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 6257
ตารางสอนออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวลระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.81 KB 2294
ดนตรีเกี่ยวกับพิธีการ 231
ดนตรีเกี่ยวกับกีฬา 210
แบบกรอกข้อมูล EFA RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.33 KB 280
คู่มือการกรอก EFA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.41 KB 342
Contract1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 327
Contract2 Word Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 354
คำกล่าวไหว้ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 1570
แผนทางการปฏิบัติตามจุดเน้นโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนปี54(การงานฯคอมฯ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.27 KB 402
ดาวโหลดโปรแกรม Mozilla Firefox 3.6.17 1024
คู่มือการจัดทำข้อมูล DATA CENTER 2011 186
โปรแกรมเช็คข้อมูล Smis54 313
แบบฟร์อมต่างๆทางราชการ 248
ขั้นตอนการรายงานการรรับนักเรียนปีการศึกษา๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 373
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่พัฒนาทักษะความคิดสังคม สาระที่1 ถึง 5 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 2505
เชิญดาวโหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 231
ตำราทำอาหารเกือบหมื่นรายการ(ขอบคุณผู้ปล่อยมา) 262
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 410
ใบความรู้การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 355
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสูการพัฒนาทักษะการคิดสังคม๖(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 380 KB 5197
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระภาษาอังกฤษป๔(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 196 KB 1255
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการงานป๕(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 1049
วิเคราะห์ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ( ศน.จตุพร จันทร์เรือง ) 281
ดาวโหลดไดรเวอร์ 225
หลักสูตรการงานอาชีพฯ(เอาไปปรับปรุงต่อน่ะ) 229
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 262
pass E-ME Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 600
เอกสารวันเสาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.18 KB 357
แบบอาคารเรียนโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 5080
ดาวโหลดฟร์อนสวยจ้า 350
pass DR: AFM86GKCL8 354
ข้อสอบป5 การงาน 263
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ(B-index)จ้า โหลดเลย 284
job JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.09 KB 663
ทำเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 582.5 KB 31829
ฟอร์มหนังสือรับรองความรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 7973
การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบ bridge 227
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.05 KB 381
ฟร์อมเอกสารต่างๆของสหกรณ์ครูสงขลา จำกัด 304
สพฐ.ประกาศสเปคส์คอมพิวเตอร์ปี 54 372
แผนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 283
คุณลักษณะของครูมืออาชีพโดย ท่าน นาย ธราเดช มหปุญญนนท์ ผอ.รร.บ้านขี้นาก 236
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนด Test Blueprint(ไฟล์เดียว) RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.44 KB 704
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด Test Buleprint (การบ้าน) 2 ไฟล์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.88 KB 479
การจำแนกจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม(นำเสนอโดยนางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.59 KB 1017
การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร2551(นำเสนอโดย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์) 305
ใบแนบเสียภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.36 KB 363
แบบยื่นภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.84 KB 352
วิธการผูกเงื่อนแบบต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 574.88 KB 816
เพลงในกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2981
งานโครงการปีงบประมาณ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.46 KB 822
พาสเวิดร์data on web Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135 KB 2369
โปรแกรมช่วยประมวลผล บ้านเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 607
เบอร์โทรครูในโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.5 KB 464
รวมสูตรExcel RAR Archive ขนาดไฟล์ 121.9 KB 663
อุปกรณ์ต่อระบบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 365
ติดตั้งwindows7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 860
อยากใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 400
รวมคำสั่งdos Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.24 KB 2411
การแชร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 1880
การต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ Word Document ขนาดไฟล์ 360.5 KB 499
108 ปัญหาคอมฯที่พบบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 7.01 KB 464
วิธีแก้ปัญหาเครื่องรีสตาร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 1626
เทคนิคซ่อมคอมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.13 KB 2416