ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เทคนิคซ่อมคอมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.13 KB 2337
วิธีแก้ปัญหาเครื่องรีสตาร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 1547
108 ปัญหาคอมฯที่พบบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 7.01 KB 385
การต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ Word Document ขนาดไฟล์ 360.5 KB 432
การแชร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 1817
รวมคำสั่งdos Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.24 KB 2350
อยากใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 335
ติดตั้งwindows7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 798
อุปกรณ์ต่อระบบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 301
รวมสูตรExcel RAR Archive ขนาดไฟล์ 121.9 KB 601
เบอร์โทรครูในโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.5 KB 399
โปรแกรมช่วยประมวลผล บ้านเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 530
พาสเวิดร์data on web Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135 KB 2279
งานโครงการปีงบประมาณ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.46 KB 760
เพลงในกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2909
วิธการผูกเงื่อนแบบต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 574.88 KB 750
แบบยื่นภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.84 KB 288
ใบแนบเสียภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.36 KB 284
การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร2551(นำเสนอโดย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์) 235
การจำแนกจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม(นำเสนอโดยนางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.59 KB 955
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด Test Buleprint (การบ้าน) 2 ไฟล์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.88 KB 415
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนด Test Blueprint(ไฟล์เดียว) RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.44 KB 641
คุณลักษณะของครูมืออาชีพโดย ท่าน นาย ธราเดช มหปุญญนนท์ ผอ.รร.บ้านขี้นาก 170
แผนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211
สพฐ.ประกาศสเปคส์คอมพิวเตอร์ปี 54 310
ฟร์อมเอกสารต่างๆของสหกรณ์ครูสงขลา จำกัด 243
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.05 KB 313
การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบ bridge 168
ฟอร์มหนังสือรับรองความรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 5164
ทำเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 582.5 KB 24647
job JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.09 KB 600
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ(B-index)จ้า โหลดเลย 228
ข้อสอบป5 การงาน 203
pass DR: AFM86GKCL8 287
ดาวโหลดฟร์อนสวยจ้า 286
แบบอาคารเรียนโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 3473
เอกสารวันเสาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.18 KB 293
pass E-ME Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 526
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 203
หลักสูตรการงานอาชีพฯ(เอาไปปรับปรุงต่อน่ะ) 167
ดาวโหลดไดรเวอร์ 154
วิเคราะห์ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ( ศน.จตุพร จันทร์เรือง ) 218
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการงานป๕(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 983
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระภาษาอังกฤษป๔(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 196 KB 1116
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสูการพัฒนาทักษะการคิดสังคม๖(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 380 KB 5128
ใบความรู้การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 280
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 346
ตำราทำอาหารเกือบหมื่นรายการ(ขอบคุณผู้ปล่อยมา) 199
เชิญดาวโหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 164
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่พัฒนาทักษะความคิดสังคม สาระที่1 ถึง 5 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 2443
ขั้นตอนการรายงานการรรับนักเรียนปีการศึกษา๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 310
แบบฟร์อมต่างๆทางราชการ 183
โปรแกรมเช็คข้อมูล Smis54 259
คู่มือการจัดทำข้อมูล DATA CENTER 2011 127
ดาวโหลดโปรแกรม Mozilla Firefox 3.6.17 933
แผนทางการปฏิบัติตามจุดเน้นโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนปี54(การงานฯคอมฯ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.27 KB 315
คำกล่าวไหว้ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 1339
Contract2 Word Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 287
Contract1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 263
คู่มือการกรอก EFA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.41 KB 230
แบบกรอกข้อมูล EFA RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.33 KB 219
ดนตรีเกี่ยวกับกีฬา 153
ดนตรีเกี่ยวกับพิธีการ 150
ตารางสอนออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวลระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.81 KB 2208
ใบบันทึกคะแนนเปตอง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 6185
ดาวน์โหลดใบสมัครกีฬาประเภทเปตอง( เอกสาร word ) Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 290
เนื้อเพลงพี่ชายชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.47 KB 945
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน(10 มิ.ย. 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 365
ข้อมูลนักเรียนแยกตามวันที่เข้าเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96 KB 311
รายชื่อนักเรียนชั้นป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 287
สคริปตัวอย่างการนำแผนที่กูเกิ้ลมาวางบนเว็ป 293
สื่อการสอนลูกเสือ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.66 MB 7204
ค้นหาเส้นทาง สถานที่ราชการ จังหวัดสตูล 113
พันธกิจ สพป.สข3 54 Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 1735
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล 132
การติตตั้งโปรแกรมควบคุมจากระยะไกล( เผื่อใครต้องการครับ )ใครโหลดแล้วข้ามขั้นตอนการดาวโหลดเลยครับ 242
มฐ.กศ.ขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพภายใน 15 มฐ.(ล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 301
ดาวโหลดโปรแกรมเล่นคาราโอเกะ 204
ไฟล์งานการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ป.1-3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 365
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับขั้นพื้นฐาน( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 295
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับปฐมวัย( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 190
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ( ชัด บุญญา ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.52 KB 2771
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านนสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.94 KB 195
โครงการติดตั้ง CCTV Word Document ขนาดไฟล์ 21.92 KB 2469
โครงจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.45 KB 324
กรอบเกียรติบัตรจ้า PNG Image ขนาดไฟล์ 283.42 KB 53866
เพลงสวัสดี Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 1704
ยุทธศาสตร์ 9 ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 11.31 KB 272
เตรียมการประเมินรอบสาม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.59 KB 376
เอกสารประกอบการประเมิน ตบช 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1643
รูปแบบการเขียนSARที่ถูกวิธี Word Document ขนาดไฟล์ 16.11 KB 363
รูปแบบรายงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ ๓-๕ ปี) Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 250
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วักกับมาตรฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.14 KB 318
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 306
ตารางแบบบันทึกการทำกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.22 KB 303
แบบบันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 319
แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 35.96 KB 467
จำนวนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 270
แผนการสอนฟุตบอล(จากบล็อคนายสมแพง อินอาน เอื้อเฟื้อข้อมูล) Word Document ขนาดไฟล์ 36.75 KB 17705
คู่มือการกรอกข้อมูลกำลังพล Word Document ขนาดไฟล์ 804 KB 1033
แสดงข้อมูลการรับย้ายนร.6 102555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.59 KB 279
ผลงานการทดสอบภาคปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.4 KB 196
แผนงานประจำปี55 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 4121
ตารางการส่งสัญญาณทีวีโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 668
จ้างต่างชาติสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 78.76 KB 175
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 364
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้เกม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 242
แบบบันทึกคะแนน N-T P3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 283
แผนพัฒนาระยะ3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.9 KB 390
แบบบันทึกการใช้สื่อคอม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.56 KB 234
000 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 347
แบบบันทึกคะแนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 380
ผลสอบntp354 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.48 KB 196
โครงสร้างเวลาเรียนและเก Word Document ขนาดไฟล์ 11.62 KB 237
จุดเน้นการจัดการศึกษาสพป สข3 ปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 12.16 KB 241
อบรมผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 2914
ใบส่งตัวนักกีฬาเปตอง55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 669
แบบประเมินวาดภาพ13 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.58 KB 264
การบ้านป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 255
แบบประเมินการใช้สื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.53 KB 181
ระเบียบการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 768
ประวัติคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 384.07 KB 210
คู่มือการนำเข้าข้อมูลแทปเล็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.18 KB 357
เกียรติบัตรผ่านUTQ อ.นิยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 366.37 KB 223
แนวข้อสอบการงาน ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 441
ร่างแผน56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 880
รายงานโครงการ55เสนอโครงการ56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.4 KB 325
โครงการกีฬาและนันทนาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.59 KB 783
คำสั่งให้โฟล์เดอร์ที่โดนไวรัสซ่อนปรากฎออกมาครับ 158
ภาพทางอากาศ JPEG Image ขนาดไฟล์ 211.94 KB 329
บัญชีครัวเรือน รายรับ- -รายจ่าย กสิกรไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.94 MB 208
สมุดเงินออมปี2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.56 MB 176
ปฏิทิน2556 PNG Image ขนาดไฟล์ 33.71 KB 832
คู่มือการจัดสอบโอเน็ตปีการศึกษา2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 153
บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบโอเน็ตปี55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.98 KB 250
เลขที่นั่งสอบโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.39 KB 245
คู่มือการใช้ระบบโอเน็ตปี 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 184
จำนวนข้อสอบโอเน็ต ป.6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.88 KB 199
หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการบริหารการทดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.38 KB 181
แบบพิมพ์ ปพ.1 ปรับใหม่ 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 293
คำสั่งให้นำแบบ ปพ1 มาใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.9 KB 201
คำอธิบายการกรอก ปพ1 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 207
Logo school PNG Image ขนาดไฟล์ 81.16 KB 801
โปแกรมพิมพ์ปพ.1แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.43 MB 1247
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.84 KB 18897
font p6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 244
โปรแกรมติดต่อทางไกลครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.33 KB 282
ผลโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.66 KB 235
แผนผังโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.45 KB 181
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 604
เปตอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.93 KB 183
เอกสารประกอบการประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 198
คู่มือการลงแอฟ tablet p2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.6 MB 238
ใบทะเบียนนักกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 182
รายชื่อศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373 KB 704
ประเภทของสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 167
ขั้นตอนการติดตั้งแทปเล็ต ป2 Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 689
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกาศ ลงวันที่ 4 ต.ค 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.1 KB 149
โปรแกรม Excel สำหรับคำนวณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 198
ตารางสอนวังไกลกังวล57 107
หลักสูตรอาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.77 MB 137
แนวทางการนำหลักสูตรอาเซียนสูการปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.18 MB 107
คะแนน NT56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 159
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ) Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 143
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.จินตนา คลังธาร) Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 102
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 380
กีฬา57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.35 KB 101
รูปเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 113
โปรแกรมการแข่งขันเปตองเครือข่ายอำเภอนาทวีปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.5 KB 288
แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 383.5 KB 133
วิธีการรับส่งหนังสือภายในและภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 100
แผนผังการรับส่งหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.59 KB 150
ฟรีโฮท Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 100
แก้ปัญหาแท็ปเล็ตแฮงค์ค้างotpc Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 160
สถิติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 27.09 KB 71
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 55
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 49
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ59 Word Document ขนาดไฟล์ 348.5 KB 41
088ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ลงนามบัญชีเงินฝาก โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.56 KB 45